toepassing van onze gassen: research

marktsegment:  research / wetenschappelijk onderzoek

De ontwikkeling van research technieken vraagt om steeds verfijndere materialen en instrumenten.

Naarmate de systemen groter en complexer worden, groeit ook de vraag naar speciale gassen en gasmengsels.

Universiteiten, researchinstituten en laboratoria hechten grote waarde aan het karakter en de kwaliteit van de producten enerzijds en de betrouwbaarheid en service anderzijds.
Dit is van vitaal belang als lange en kostbare research projecten worden uitgevoerd.

 SOL biedt een grote range aan zuivere gassen en speciale gasmengsels, met certificaat van de samenstelling en gegarandeerde zuiverheid.

De service en betrouwbaarheid van SOL is de basis van ons succes en bieden wij aan alle klanten en in het bijzonder aan bedrijven die werkzaam zijn in deze sector.

Ook voor onderhoud, controle, uitbreiding en certificering van uw gasdistributiesysteem bent u bij ons aan het juiste adres.