SOL NEDERLAND b.v.

gassen voor de gezondheidszorg

ntg sol medische en medicinale gassen

SOL Nederland levert een breed gamma aan medische en medicinale gassen in bulk en in cilinders: enkelvoudige gassen en gasmengsels geklasseerd als geneesmiddelen met een handelsvergunning, als actieve farmaceutische grondstoffen en medische hulpmiddelen.
Cilindergassen worden in duidelijk herkenbare cilinders, conform de regelgeving, geleverd.
Bulkgassen worden opgeslagen in cryogene opslagtanks volgens de laatst geldende normen en regelgeving.
Ook voor ontwerp, aanleg, onderhoud en aanpassing van leidingwerk t.b.v. medische gassen kunt u bij SOL Nederland terecht.

medicinale gassen: geneesmiddelenbewaking

Wilt u een ongewenst voorval met één van onze geneesmiddelen melden, neemt u dan contact met ons op via de link hieronder met als onderwerp "spontane melding", en vermeld uw naam, het voorval en het vermoede geneesmiddel. Wij doen er alles aan om hier zo snel mogelijk op te reageren.

geneesmiddelenbewaking@solnederland.nl

medicinale gassen: medische vragen

Voor medische vragen over onze geneesmiddelen kunt u contact met ons opnemen via de link hieronder met als onderwerp "medische vraag", en vermeld uw naam en de medische vraag. Wij doen er alles aan om hier zo snel mogelijk op te reageren.

geneesmiddelenbewaking@solnederland.nl

medicinale gassen: bijsluiters

Voor de meest recente bijsluiters, verwijzen we u graag door naar de geneesmiddelen informatiedatabank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl

speciale mengsels

Sol Nederland levert alle voorkomende gasmengsels, indien gewenst met certificaat.
Naast standaardmengsels leveren wij ook mengsels volgens recept, met of zonder certificaat.