sol NEDERLAND b.v.

Producent & Leverancier van Industriële & Medische Gassen


Historie SOL-Group


Historie SOL groepIn de historie van de SOL groep kunnen een aantal aspecten worden aangewezen die de huidige situatie hebben beïnvloed:
 
  • Snelle en nauwe samenwerking met onze klanten. 
  • De eigenschap om  te anticiperen op marktontwikkelingen. 
  • De vasthoudende overtuiging om de groepsactiviteiten verder te ontwikkelen gecombineerd met zorgvuldig beheer van de financiële middelen. 
  • Voordurend onderzoek naar mogelijkheden zich te onderscheiden met een "open-mind" voor veranderingen, innovatie en nieuwe ontwikkelingen.

Historie Sol-Group

periode 1927 - 1972

De SOL Groep is opgericht in 1927 in Monza, Italië, door meerdere families, waaronder de familie Annoni en de familie Fumagalli Romario.
Na de tweede wereldoorlog verwierven de 2e generatie van de familie Annoni en de familie Fumagalli Romario de volledige zeggenschap over het bedrijf.
In de periode tussen 1960 en 1972 werden grote productie-plants gebouwd om de staalfabrikanten via pijpleidingen van gas te voorzien.In deze periode werd ook stikstof en waterstof aan de glasindustrie verkocht. Tussen 1964 en 1972 werd de eerste pijpleiding t.b.v. de glasindustrie in Europa aangelegd.

Historie Sol-Group

periode 1972 - 1986

Door de introductie van nieuwe technologieën op het gebied van conservering, transport en cryogene distributie werd het economisch verantwoord om industriële gassen in vloeibare staat te transporteren tot een afstand van ca. 400 km. vanaf de productie-plant.
In deze periode werden er nieuwe productie-plants gebouwd in Midden-Italië  om de verworven positie daar te consolideren en verder uit te bouwen naar Noord-West-Italië en Zuid-Italië.
n 1977 werd door SOL-ingenieurs succesvol gewerkt aan de doelstelling om aan diverse industrieën een innovatieve "gas-oplossing" aan te bieden.Het vermogen om maat-oplossingen aan te bieden voor de meest uiteenlopende productie processen is nog steeds één van de peilers van de SOL Groep.

Historie Sol-Group

periode 1986 - heden

 

Mede door het ontstaan van de Europese Gemeenschap besloot SOL zijn activiteiten uit te breiden naar de Europese markt.Men richtte zich op de geïndustrialiseerde gebieden met geavanceerde industrieën: Noord-Frankrijk / Benelux / Duitsland.Binnen een periode van 10 jaar werden 7 vulstations gebouwd:
1 in Begië, 1 in Nederland, 2 in Duitsland en 3 in Frankrijk.In 1987 ontstond ook NTG, de Nederlandse Technische gasmaatschappij te Tilburg.n 1998 werd in Feluy (België) een lucht-splitsingsfabriek gebouwd.Er werd uitgebreid naar Oostenrijk, Zwitserland en de Oost-Europese markt.